This is a free Purot.net wiki
  • View:

TAMK/AOKK

Sosiaalisen median mahdollisuuksia oppilaitoksissa

Alunperin ajatukseni oli laatia Tampereen ammatilliselle opettajakorkeakoululle sosiaalisen median strategia. Tällä aikataululla en kuitenkaan saanut ketään työpaikaltani  keskustelemaan asiasta kanssani (saatika johtoa hyväksymään strategia), joten päädyin laatimaan yleisesityksen siitä, miten sosiaalista mediaa voi käyttää hyväkseen oppilaitoksessa. Yritän vastata siihen, miksi sosiaalista mediaa kannattaa käyttää sekä siihen, mitä välineitä/kanavia on mahdollista valita. Tarkoituksena on, että tekemäni materiaalin avulla voin lähteä viemään SoMe-asiaa eteenpäin työpaikallani. Toivon, että pedagogisesta pohdinnasta ja esimerkeistä on iloa koko työyhteisölleni.

Olen nyt tekemässä PowerPoint-esitystä kehittämishankkeen tuotoksena. Tallensin sen SlideShareen: http://www.slideshare.net/MaijuKetko/sosiaalisen-median-mahdollisuu

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kiitos Maiju - tuota miksi sanaa täytyypi miedänkin työssä pohtia = )

Minna

PS. Terveisiä tutuilla kaffeehuoneessa.