This is a free Purot.net wiki
  • View:

AGRL

Kehittämistehtävän runkoa

Tavoite sosiaalisen median hyödyntämiselle

* olemassa olevien palveluiden ja koulutusten saatavuuden lisääminen (valtakunnallisuus)

* kehittämistehtävän lopputuloksena syntyy SoMe strategia/ohje organisaatiolle: mitä jaetaan ja missä (ohjeet myös jäsenyhdistyksille)


Prosessit, joita sosiaalisella medialla tuetaan

* Eri ryhmien verkostoitumisen lisääminen

* jäsenkoulutukset

* tiedonkulku

 

Kalvot

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Testikommentti
anonymous   (07.06.2012 11:21)
  Reply