This is a free Purot.net wiki
  • View:

Uramateriaali luonnontieteilijöille

Tarkoituksena on tehdä suunnitelma siitä, miten yhteisöllistä mediaa voi käyttää apuna uramateriaalin tuottamisessa ja siihen liittyvän asiantuntijaryhmän toiminnan organisoinnissa.

Ydinryhmä ovat kaksi henkilöä, jotka ovat kirjoittaneet kaksi kirjaa aiemmin käyttäen Otavan Opiston Internetixiä keskusteluun ja Word -tekstinkäsittelyohjelmaa henkilökohtaisin värifontein varsinaiseen kirjoittamiseen. Tämä tapa oli ainoa mahdollisuus toteuttaa kirjoittaminen, koska toinen asuu Iisalmessa ja toinen Helsingissä.

Nyt on tarkoitus löytää kirjoittamiseen sopiva väline, mahdollisesti laajentaa kirjoittajien tai kirjoittamiseen jotenkin osallistuvien joukkoa. Lisäksi päämääränä on tuottaa materiaali sekä sähköiseen muotoon että mahdollisesti painettuna kirjana. Toiveena on myös luoda yhteisöllinen väline, jossa luonnontieteilijät voivat vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia ko. aiheesta.

Ensisijaisena lisäarvona jo olemassa oleviin moniin työnhakupalveluihin, (esimerkkinä  Luonnontieteiden Akateemisten Liiton kotisivulta http://www.luonnontieteilijat.fi/ura_ja_tyo), on tehdä näkyväksi luonnontieteilijöiden moninaisia ammatteja ja ammatillista kehittymistä. Kohteena ovat työmarkkinoille yliopistoista tulevat luonnontieteilijät sekä alalla jo työskentelevät mutta työtehtävien vaihtoa pohtivat henkilöt.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username