This is a free Purot.net wiki
  • View:

PRO

Sisältöalue

AY-tutkintoon liittyvä hankkeemme

Tarkoituksenamme on löytää sellaisia sovelluksia, joita voisimme tarjota Optimassa AY-tutkintoa suorittaville ryhmille. Ei ole mahdollistakaan löytää Optimalle korvaajaa. Vaan etsimme sellaisia lisäkilkkeitä, joista voisi olla ryhmille apua.

Ryhmät voivat vapaasti käyttää omaan työskentelelyynsä niin sosiaalista mediaa, kuin muitakin perinteisiä välineitä tai menetelmiä. Meidän tarkoitus on luoda toimintaedellytykset niille jotka jo osaavat ja toisaalta herättää kiinnostusta, sekä tuoda tietoa niille joille välineet ovat vieraita.

Ajatuksia haemme mm. siihen, että millaisia työkaluja olisi ryhmän dokumenttien työstöön ja miten ne pelaisivat yhteen Optiman kanssa tai rinnalla. Yhtälailla sellaiset välineet, jotka toisivat lisäarvoa ryhmien sisäiseen kommunikointiin, aineistojen työstöön jne.
Löydetyt ja soveltuvat somet tullaan ottamaan käyttöön AY-tutkintoomme, jonka uusi vuoden mittainen kurssi alkaa vuoden 2012 alkupuolella. Tutkinnon verkko-osioita ennen on tarkoitus vielä kysellä porukalta mitä some välineitä/sovelluksia he käyttävät, jotta saisimme kuvan siitä, mihin meidän kannattaisi panostaa.
(Ainakin Googledocs soveltuu tähän ja sitä tullaan varmasti hyödyntämään. Markkinoinnissa käytetään Facebookia, jossa on omat sivut AY-tutkinnoille)


Koulutuksen yhtenä tarkoituksena on siis lisäksi antaa oppilaille lisätietoa/vinkkejä/välineitä erilaista some-sovelluksista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Tarkoitus olisi osoittaa, että some on paljon muutakin kuin facen päivitystä. Ennen AY-tutkinto perehdytti oppilaat verkko-opiskelun maailmaan, nyt myös osaltaan sosiaaliseen mediaan.

Käyttöön tämä siis otetaan varsinaisesti tutkinnon 2012 alkaessa, mutta soveltuvin osin/kokeilumielessä olemme jo ottaneet tästä osia koekäyttöön ja niitä tullaan ottamaan vielä lisää sekä nyt käynnissä olevassa AY-jatkotutkinto -koulutuksessamme, että muussa verkkokoulutuksessamme, tai siihen rinnastettavassa toiminnassa.

Esittelydiat

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Löydetyt ja soveltuvat osat tullaan ottamaan käyttöön AY-tutkintoomma, jonka uusi vuoden mittainen kurssi alkaa vuoden vaihteessa.

Soveltuvin osin ja kokeilumielessä olemme jo ottaneetkin käyttöön ja tullaan ottamaan vielä lisää nyt käynnissä olevassa AY-jatkotutkinto -koulutuksessamme.