This is a free Purot.net wiki
  • View:

SFL

Sisältöalue

Hanke: Farmasialiiton jäsenyhdistysten ja toimiston sekä jäsenyhdistysten välisen keskustelun, ajatusten ja ideoiden vaihdon, sekä hyvien kokemusten jakamisen käynnistäminen

Kohderyhmä: Pilottiryhmänä jäsenyhdistysten puheenjohtajat

Miten: Fb-ryhmän avulla. Suurimmalle osalle fb on valmiiksi tuttu. Ryhmän lisänä ehkä myös fb-sivu

 

 

SFL ja Some

[Heidi] SFL ja some

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username