This is a free Purot.net wiki
  • View:

Pro järjestökoulutus

Ideoita sosiaalisen median hyötykäyttöön järjestökoulutuksessamme

Välineitä ovat:

  • Purot.net
  • Tieken Ether Pad (mikäli ei tarvita suljettua ryhmää)
  • Slideshare

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username