This is a free Purot.net wiki
  • View:

TJS Opintokeskus: facebook

Sisältöalue

Perjantaisen esityksen diat: http://www.slideshare.net/laurakoskinen/studio-tjs

*****

Tähän voisi rakennella suunnitelmaa TJS Opintokeskuksen alustavaa suunnitelmaa sosiaalisen median hyödyntämiseksi toiminnassa ja markkinoinnissa.
 

Perjantain diat

Marika: Ainakin teemme TJS:lle omat facebook-sivut. TJS:n viestintästrategia on myös työn alla, ja siihen liittyen voisi ainakin aloittaa pohdintaa sosiaalisen median välineiden hyödyntämistä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Lisäksi voimme miettiä somen hyödyntämistä koulutuksissa.

Matti:Minkälaista käytäntöä olet ajatellut naamakirjan seuraamiseen eli kuka on vastuussa ja kuinka tiheällä päivitysmetodilla? Facebookin pitää olla paljon aktiivisempi(toive) kuin esimerkiksi kotisivujemme tai moodlemme.

Marika: Saimme TJS:n FB-koulutuksesta hyvän rungon FB:n käytön määrittelyy ja se täytyy käydä läpi. Minusta päävastuu on tiedottajalla, mutta päivitykset ovat sinänsä kaikkien vastuulla, kukin omista aihealueistaan lähtien. Esim. epäasiallinen kohtelu Päivi ja Leo, pätkätyöt Sikke, EWC ja historiahanke Inka, yhdistystoiminta me kaikki, jne.

Tavoitteena TJS:n viestinnän vuorovaikutteisuuden lisääminen ja että ollaan siellä, missä monet kohderyhmämme jäsenet ovat jo muutenkin.  

Kohderyhmänä liittojen ja yhdistysten henkilöstö, HEDit, yhdistysaktiivit. Viedään TJS:n ajankohtaisia asioita, linkitetään yhdistystoimintaan ja työelämään liittyviä uutisia, sekä heitetään ajatuksia yhdistystoimintaan ja työelämään liittyvistä aiheista, joita nousee avoimissa ja tilauskoulutuksissa ja hankkeissa.  Vaarana, että liikutaan liian yleisellä tasolla, mutta aiheita ja aikaa tuskin on ylläpitää montaa eri aihekohtaista sivua.

Pohdittavia asioita

TJS Opintokeskus

Mietittäviä asioita:

-mihin mediaan ja kuinka niitä seurataan/ylläpidetään vrt. viestintästrategia ja muut mahdollisuudet

-mitä mahdollisuuksia voi uuden palvelimen ohjelmisto mm. sharepoint tuoda haltuumme?

-mikä olisi mahdollinen benchmarkkauspaikka, tuskin muut opintokeskukset.

-välineet? Facebook? Google+? Muut?

-videot, kuvagalleriat, wikialustat esim. purot.net tai bloki.

-mitä tietoja tai vastaavia TJS haluaa jakaa? Common creatives?

-onko yhteistyökumppaneilla tai ylläpitäjillä joitakin välineitä/kanavia suoraan meidän käyttöön tai yhdessäkäyttöön?

Mietittäviä asioita roolit eli olemmeko itsenämme vai olemmeko firman henkilönä?

Päivitystiheys eli tänä päivänä vaaditaan melkein 24/7 päivystystä onko automatisointi mahdollista?

- Ylipäätään: mikä on kohderyhmämme sosiaalisessa mediassa? liitot? hankekumppanit? liittojen jäsenet? mimmosta asiaa kenellekin tarvitaan?

Pohdittavaa toivotusta tilanteesta?

Mitä me haluamme meistä puhuttavan?

Henkilöstölle pitää saada koulutusta ja malli toimintatavoista eli että ei joudu vaikeisiin tilanteisiin.

Täytyy määritellä yhteiset säännöt avoimuudesta - koskee kaikkea somea!

Markkinointi ja apu

Markkinointi?

Tarvitsemmeko me lisämarkkinointia eli onko tekijöitä, jos pulla levähtää?

Omien kurssien toteutuminen? Tuskin tästä on hirveästi apua, sillä maksajahan se on meille tärkein.

Kuinka vaikuttaa liittoihin eli että saamme heidät maksajiksi?

Miten muuten liittojen some-juttuja voidaan hyödyntää markkinoinnissa?

Ammattiyhdistyksen Facebook-suunnitelma 2011 (lomakkeen tehnyt Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta)

1. Yhdistyksen Facebook-sivun nimi ja lyhytosoite: TJS Opintokeskus www.facebook.com/TJS
2. Facebook-vastaavan nimi ja sähköposti: tiedottaja
3. Muut Facebook-päivityksistä ja suunnittelusta vastaavat henkilöt
RSS-feedeillä kerätään toimintaympäristöstä uutisia, joista tiedottaja valitsee FB:ssä julkaistavat. Uutisoitavaa tuottavat kaikki TJS:n asiantuntijat, joko niin että tiedottaja päivittää tai sitten asiantuntijat itse päivittävät (TJS:n nimellä)
4. Profiilikuva
5. Sivun kuvasarja, 5 kappaletta
6. Kohderyhmä
6a Kenelle kaikille yhdistyksemme viestii? ks. Viestintästrategia
6b Ketä yllä määritellyistä haluamme tavoittaa Facebookin avulla? Pääkohderyhmä?
Liittojen henkilöstö, yhdistysten aktiivit (hallitus, henkilöstön edustajat)
7. Tavoite
7a Mitä haluamme saavuttaa viestimällä Facebookissa?
Uskottavuus koulutusorganisaationa, laajentaa viestintäfoorumeita, vuorovaikutteisuus, lisätä tunnettuutta
7b Kirjatkaa yksi päätavoite Facebook-viestinnällenne
Yhdistystoiminnan ja työelämän edunvalvonnan vaikuttavuuden parantaminen.
7c Kirjatkaa max kolme alatavoitetta Facebook-viestinnällenne
Tiedon kerääminen: mitä jengi haluaa,
8. Sisältö
8a Tarkastellen kohderyhmää ja tavoitteita, millaisia viestejä lähetämme Facebookissa?
Mainostamme koulutuksiamme, jaamme kiinnostavia uutisia TJS:n toiminnan aihepiireistä, kerromme oman toimintamme tuloksista, mainostamme myös kepeitä tilaisuuksia, markkinoimme materiaalejamme
8b Mitä eri Facebookin toiminnallisuuksia aiomme hyödyntää viestinnässämme
tavoittaaksemme määrittelemämme kohderyhmän ja saavuttaaksemme tavoitteet?
Statuspäivitykset, tapahtumat (studia generalia -luentojen osalta) ja kutsut,
8c Listatkaa vapaasti aihepiirejä, joista voisitte viestiä Facebookissa? Apukysymyksenä:
Mistä yhdistyksenne asioista jo puhutaan? Mistä ihmiset yhdistyksessänne ovat
kiinnostuneita?
Lyhyet heitot, esim koulutuksista kuultuja iskeviä määrittelyjä tms., työhyvinvointi ja työsuojelu, yhdistystoiminta kokonaisuudessaan, työn uudet muodot, toimihenkilöliikkeen ilmiöt, työelämän kehittäminen, osaamisen todentaminen, Vuoden Välkky
8d Onko vuonna 2011/2012 tulossa isoja tapahtumia, joissa voisitte hyödyntää
Facebookin Tapahtumat-toimintoa? Jos, niin koska?
Studia Generaliat, verkkoluennot (jos ovat avoimia ja maksuttomia), AY-tarinat talteen -muistutusrumba eli kampanja. Vuoden Välkky?
9. Aikataulu
9a Kuinka usein yhdistyksen Facebook-sivua päivitetään?
Ei tarvi heti päivittäin, mut vähintään kerran viikossa.
9b Miten usein sivun sisällöntuotantoa tarkistetaan ja päivitetään? Emme ihan ymmärtänet mitä tällä tarkoitetaan.
9c Milloin sivu perustetaan? 26.11.
10.Työnjako
10a Kenen kaikkien vastuulle Facebookin hallinnointi jaetaan? Tiedottaja, atk-suunnittelija
10b Kuka vastaa päivittämisestä, kuka vastaa seurannasta, kuka vastaa
sisällönsuunnittelusta, kuka vastaa kysymyksiin vastaamisesta jne... Tiedottaja. Tiedottaja ohjaa kysymykset asiantuntijoille. Päivittäminen, ks. myös kysymys 3. 
11.Seuranta
11a Kuinka usein seuraamme, mitä Facebook-sivullamme tapahtuu? Arkipäivisin päivittäin
11b Kuka seuraa sivulla tapahtuvaa keskustelua ja reagoi siihen? Tiedottaja seuraa, tiedottaja muotoilee vastaukset asiantuntijan kanssa
11c Kuka seuraa, miten paljon sivulla olevaa sisältöä jaetaan eteenpäin ja paljonko siitä
tykätään? Tiedottaja
12.Mainonta Facebookissa
12a Mitä asioita voisitte mainostaa Facebookissa?
Reilu Peli henkilöstön edustajille? Pätkätyö/työn uudet muodot? 
12b Kenelle mainokset olisi suunnattu: määrittele kohderyhmän ikä, sijainti ja
kiinnostuksen kohteet
Henkilöstön edustajat eli luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ikä vaihtelee, ympäri Suomen, kiinnostuksen kohteet: työntekijöiden edustaminen/edunvalvonta, epäasiallinen kohtelu, ym. (pitää miettiä tarkemmin!), Pätkätyöläiset: ikä vaihtelee, ympäri Suomen, asiasanoja pätkätyö, vuokratyö, määräaikainen (yms. pitää miettiä!)
13.Kyselyt Facebookissa
13a Mihin asioihin haluaisitte saada kommentteja ihmisiltä? TJS:n eri aihepiireihin liittyen, esim. yhdistystoiminta, osaamisen todentaminen
13b Onko vuoden aikana sellaisia tapahtumia/keskusteluja, jolloin ihmisiltä pitäisi kysyä
jotakin? Mitä näiden tapahtumien/keskustelujen yhteydessä voisi kysyä?
Yhdistystoiminnnan koulutusten suunnittelu: mitä tarpeita? sekä muita ajankohtaisia aiheita (jotka eivät välttämättä ole vuosittain toistuvia)
14.Julkaisukalenteri
14a Tee karkea Facebook-kalenteri, johon olet poiminut kaikki päivitykseen ja sisältöön
liittyvät asiat järjestyksessä. Kalenteri voi olla tehty aluksi vaikka 3-6 kuukaudelle.
15.Yhdistyksen Facebook-pelisäännöt nämä määritellään tarkemmin henkilöstön kanssa
15a Vastuuhenkilöt tiedottaja
15b Päivitysaikataulu
15c Määritelmä, miten yhdistyksemme suhtautuu Facebookissa meille osoitettuihin
viesteihin? Lähtökohtaisesti on hyvä asia, jos viestejä tulee. Kriittisten viestien kriittisyys/negatiivisuus punnitaan tapauskohtaisesti. Kriittinen saa olla, mutta halventava, loukkaava tai epäasiallinen ei -> viestit poistetaan.
15d Suuntaviivat asioista, joita yhdistys Facebookissa viestii; myös lista asioista, joita
Facebookissa EI viestitä Viestimme toiminnastamme ja välitämme linkkejä/uutisia aihepiireihimme liittyvistä asioista. Organisaation ongelmia (sisäiset tai ulkoiset) ei tuoda FB:hen.
15e Määritelmä, kenen suulla yhdistys puhuu Facebookissa
ensi alkuun kasvottomana TJS organisaationa
15f Yhdistyksen omat hyvät pelisäännöt Facebook-toimintaan
 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@mattijj No nyt vasta taitava oonkin, kato! ne diat on tos wikis suoraan!

@Laura_Koskinen
Kato sä oot vaan niin taitava!

@mattijj Jee! Ja näköjään olin eilen osannut tehdä linkinkin, vaikken muista tehneeni sitä noin ku äsken näytettiin...

Laura
Ihan hyvältä näytti esitys ja kun meillä on se suunnitelmakin tässä, niin olemme hyvässä vauhdissa.
matti