This is a free Purot.net wiki
  • View:

SMYL

Sisältöalue

SMYL-LIITON KEHITTÄMISHANKE VUODELLE 2012

SMYL ry sosiaalisen median kehittämishanke

 

TAVOITTEET

Hankkeen avulla pyrimme selvittämään, kuinka pystymme tulevaisuudessa hyödyntämään sosiaalista mediaa eri tavoin

- viestinnän vuorovaikutteisuuden lisääminen: liitto, yhdistykset, jäsenet, sidosryhmät

- liiton tunnettuuden lisääminen

- jäsenhankinta

 

VÄLINEET

Facebook:

- yhdistysten ja liiton välinen viestintä

- jäsenten, liiton ja yhdistysten välinen viestintä

- liiton ja sidosryhmien välinen viestintä

- jäsenhankinta

Wikipedia:

- liiton tunnettuuden lisääminen

- jäsenhankinta

Printtilehti:

- Aiheet esitellään lehdessä - keskustelu käydään sosiaalisessa mediassa

SlideShare:

- toiminnan esittely

- tapahtuma-arkisto

Google:

- yhteisiä toimintoja esim. kalenteri

 

TOTEUTUS

Facebook:

- luodaan liitolle Facebook-sivut

- linkki kotisivuilta Facebookiin ja Facebookista kotisivuille

- printtilehteen ja mainoksiin linkki Facebookiin ja QR-koodi mobiiliyhteyttä varten

Wikipedia

- lisätään liiton tiedot Wikipediaan ja tiedoista linkkejä kotisivuille, facebookin jne.

Printtilehti:

- Aiheet esitellään lehdessä - keskustelu käydään sosiaalisessa mediassa

SlideShare:

- luodaan liiton esittelysivut yhteiseen käyttöön

- lisätään tapahtuma-arkisto, jota liitto ja yhdistykset täydentävät

 

Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti

- hyödynnetään sosiaalisen median maksuttomia välineitä

- ei lisätyövoiman tarvetta

- toteutus tarpeeksi pitkällä aikavälillä muun toiminnan ohessa

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username