This is a free Purot.net wiki
  • View:

SEFE

Sisältöalue

Virtuaalikokoustekniikan käyttöönotto ja hyödyntäminen

SEFEssä panostetaan virtuaalikokoustekniikkaan, jolla mahdollistetaan etäkokoustamisen lisäksi pienimuotoisten koulutusten järjestäminen. Suunnittelussa huomioitavia asioita:

  • käyttäjät toimihenkilöitä ja luottamushenkilöitä eri puolilla Suomea
  • kokoustilan tekniikka ja laitteet
  • etäkäyttäjien laitteet
  • tiedostojen jakaminen
  • tiedostojen editointimahdollisuus
  • tallennusmahdollisuus
  • käyttömukavuus ja helppous
  • käyttäjien motivointi

Hankkeeseen osallistuvat SEFEstä Teija Happonen / järjestöpalvelut sekä Kirsi Hurme / hallinto ja talous. 

Esitys SlideSharessa:

http://www.slideshare.net/teijahap/virtuaalikokoustekniikka

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username