This is a free Purot.net wiki
  • View:

Somea järjestön aluetoimintaan

Sisältöalue

Mietteistä hankkeeksi

- Sähköpostikokousten ja pienten työryhmätapaamisten korvaaminen sosiaalisen median tarjoamilla tekniikoilla.
- Yhteisöllisyyden vahvistaminen, useampien ihmisten mukaan saaminen aktiivisiksi toimijoiksi.
- Aluetoiminnan  FB-sivut tutuiksi alueellisten koulutustilaisuuksien tiedottamisessa kaikille alueen jäsenille.
 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username